Voldsramte Kvinder - Forsiden

					
					
				

Børnenes hverdag er præget af uforudsigelighed, ydmygelser, trusler og angst. Angst for at blive alene, hvis mor dør af volden. Børn lever med selvbebrejdelse og med skam og skyld.


Man anslår, at 33.000 børn lever i voldsramte familier.

Der er altså tale om et stort antal børn, der direkte eller indirekte berøres af vold i familien. Det har store konsekvenser for barnets trivsel. Børnene skal have hjælp til at bearbejde de traumatiske oplevelser og det er vigtigt, at de får mulighed for at dele det med andre.

Langtrækkende konsekvenser

Voksne, der blev slået som børn, har udtalt, at der selvfølgelig var den fysiske smerte, men at angsten for hvad der kunne ske, var endnu værre. Altså en konstant psykisk spænding. En krop og et sind i alarmberedskab. Børnene vokser op i den tro, at det er OK at slå, især hvis mor ikke siger fra eller hvis hun bliver hos sin voldelige partner.

Hvis dit selvværd er lavt og du føler, at du intet er værd, så smitter det af på dine børn og de vil vokse op med et manglende selvværd, selvtillid, og en følelse af at være dumme og uduelige. Desuden er der også en stor risiko for, at de selv bliver voldelige eller lever med vold.

Kort sagt, langtrækkende konsekvenser.

Vold i hjemmet har store konsekvenser for børn. Børn ser og hører meget mere end vi tror. Børnene har behov for hjælp til at genetablere ressourcer, udvikling og indlæring, så de kan få et godt liv trods volden. Det er vigtigt, at børnene får mulighed for at sætte ord på det, de har oplevet.


Du kan gøre noget

Derfor bør du handle nu og tage det første skridt til et liv uden vold. For din egen skyld og for dine børns skyld:


Socialstyrelsens definition på vold mod børn:

”Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare."

Læs mere på www.socialstyrelsen.dk
Tegn og signaler hos børn
Få krisehjælp her og nu - Et liv uden vold
Hjælp med at bryde tabuet og sprede fakta
Snak med ligesinnede på vores forum
Til børn

© Landsforeningen for Voldsramte Kvinder 2008 | info@voldsramtekvinder.dk | Tlf.: 60 14 01 01