Voldsramte Kvinder - Forsiden

					
					
				

Tegn du skal være opmærksom på.
TEGN OG SIGNALER:


Børn, der ikke trives, har ofte en bekymrende adfærd, som kan være et tegn på generelt omsorgssvigt. Men det kan også være en følge af fysisk eller psykisk vold.

Hvilke tegn og signaler skal du være opmærksom på?

* Fysiske tegn: blå mærker, sår på kroppen og lignende
* Aggressivitet, vrede og tilsyneladende ubegrundede raseriudbrud
* Voldelig adfærd og vanskeligheder med at håndtere konflikter
* Højt sygefravær i for eksempel børnehaven eller skolen
* Angst for at gå hjem eller løber hjemmefra
* Indesluttethed og mistænksomhed hos barnet
* Undvigende eller afvisende opførsel over for voksne
* Overfladisk relation til venner og legekammerater
* Somatiske reaktioner som ondt i maven, ondt i hovedet
* Nervøs og angstpræget opførsel

Vidne til vold mod børn?

Udover de nævnte tegn og signaler kan du direkte blive vidne til vold mod et barn. I de tilfælde bør du være opmærksom på, hvad der sker, og umiddelbart gribe ind ved enten at forsøge at stoppe volden, ved at kontakte de sociale myndigheder eller i grove tilfælde ved at kontakte politiet.

I Danmark har vi alle pligt til at underrette myndighederne, hvis vi får kendskab til eller mistanke om, at et barn eller en ung udsættes for eksempelvis vanrøgt, vold, mishandling, seksuelle overgreb, eller lever under forhold, der bringer barnet eller den unges sundhed eller udvikling i fare.

Børn reagerer forskelligt.

Der er ikke nogen facitliste på tegn og signaler. Det er vigtigt at understrege, at der ikke altid er sikre tegn på, at et barn har været udsat for vold. Selvom barnets opførsel giver anledning til bekymring, betyder det ikke nødvendigvis, at barnet har været udsat for vold. Omvendt skammer børn sig ofte over, at de er udsat for vold og forsøger at skjule det. Andre børn, der har været ramt af vold, kan tilsyneladende være upåvirkede og uden symptomer. Tegn og signaler er altså ikke et bevis på, at der er tale om vold – men de bør altid føre til, at vi nøje overvejer vores muligheder for at handle.

Se og hør barnet.

Som voksne skal vi altid være parate til at se og lytte efter tegn hos barnet. Der kan især være grund til at reagere, hvis et barn pludselig ændrer adfærd, eller hvis flere tegn optræder samtidigt. Et barn, der er udsat for fysisk eller psykisk vold har brug for, at der er mindst én voksen, som det trygt kan kontakte, som vil lytte, og som kan sørge for, at volden stopper.


Læs mere på www.socialstyrelsen.dk

© Landsforeningen for Voldsramte Kvinder 2008 | info@voldsramtekvinder.dk | Tlf.: 60 14 01 01