Voldsramte Kvinder - Forsiden

					
					
				

Tegn og signaler hos voldsramte kvinder:


TEGN OG SIGNALER :

Ofte fortæller kvinder ikke, hvis de bliver udsat for vold fra deres partner.

Hvilke tegn og signaler skal du være opmærksom på?

Fysiske tegn: mavepine, hovedpine, smerter og spændinger i kroppen, generelt dårligt helbred, fysiske skader der ikke kan forklares, udseende og kropsvægt forandrer sig drastisk, har meget tøj og/eller kraftig makeup på, som kan dække mærker på kroppen

Psykiske tegn: svingende humør, dårligt selvværd, skyld og skamfølelse, angst, depression, nervøsitet, søvnproblemer, træthed, hukommelsessvigt, koncentrationsbesvær, tab af selvværd og identitet og symptomer på PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion), stor følsomhed overfor signaler på optakt til volden.

Sociale tegn: isolation, mister sit netværk, forringet eller manglende evne til at passe et arbejde, samarbejdsproblemer, aflyser eller glemmer aftaler, giver utroværdige forklaringer

Tegn på partnerens adfærd: den voldramte må ikke færdes alene uden partneren, ved for eksempel besøg hos veninder, vil partneren være til stede i nærheden, modtager hyppige opringninger fra partneren, partneren insisterer på at være med til for eksempel den voldsudsattes møder i forvaltningen.

Tegn og signaler, når den voldsudsatte er sammen med voldsudøver:

Når der er vold i parforholdet, vil der typisk være et ulige magtforhold hos parret. Når den person, der udøver vold, er til stede, kan den voldsudsatte blive ekstra usikker, usammenhængende, nervøs og kaotisk. Den voldsudøvende part fremstår mere sikker – måske ligefrem charmerende og imødekommende. Du kan også opleve partneren nedgøre den voldsramte og opføre sig meget jaloux, hvis hun taler med en person af det modsatte køn.

Tal sammen på tomandshånd:

Den voldsramte lever med den latente vold – en konstant frygt for ny vold – og lader sin adfærd styre af frygt. For eksempel ved ikke at turde sige noget, når parret er til møde sammen. Derfor er det vigtigt, at du kan tale med den voldsramte alene. I etniske minoritetsfamilier skal du være opmærksom på den ekstra dimension, at den voldsramte kan have et familiemedlem eller måske voldsudøveren med som tolk til en samtale. Også her er det vigtigt at komme til at tale med den voldsramte alene. Om nødvendigt, sammen med en tolk.

Vær åben og støttende:

Mange af de nævnte tegn og signaler kan være generelle symptomer på, at en person har andre problemer – men det kan også være tegn og signaler på vold. Det afgørende er, at du forholder dig åbent til, hvad årsagen er til, at personen ikke trives, og at du forsøger at støtte og hjælpe ham/hende.


Socialstyrelsens definition på vold i nære relationer:

"Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – kan krænke en anden persons integritet. Eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider samfundets love og normer.”

Læs mere på www.socialstyrelsen.dk

© Landsforeningen for Voldsramte Kvinder 2008 | info@voldsramtekvinder.dk | Tlf.: 60 14 01 01
/html>