Voldsramte Kvinder - Forsiden

Socialminister Eva Kjer Hansen har i samarbejde med kvindekrisecentre og kommuner sat gang i et omfattende projekt, der skal styrke og kvalificere indsatsen over for voldsramte familier.


”Vi skal simpelthen gøre en større indsats for at komme volden i hjemmet til livs. Vi skal bryde den negative sociale arv og den onde cirkel af vold, som kvinder og børn lever i”, udtaler socialministeren.

Kun 4 % af de voldsramte kvinder kommer på krisecentrene. Resten…gemmer sig og lever med volden.

Vær med til at bryde tabuet og hjælp os/hinanden med at komme volden til livs og give kvinderne deres livskvalitet tilbage. I et liv uden vold.

Bekæmp tabu med fakta:

En befolkningsundersøgelse har vist, at ca. 64.000 voksne kvinder i Danmark inden for det seneste år har været udsat for fysisk vold. Af disse har ca. to ud af tre været udsat for vold fra deres nuværende eller tidligere partner.

Omkring 41.000 kvinder bliver årligt slået af deres partner. En ud af ti kvinder over 15 er mindst én gang blevet udsat for fysisk vold fra en ægtefælle eller samlever.

Partnervoldens karakter

Undersøgelser viser, at vold udøvet af en partner synes at være relativt grovere end andre former for vold. Andelen af politianmeldte sager om partnervold har fx oftere medført skadestuekontakt, sammenlignet med andre typer voldsager.

Kvinder på krisecenter

Mere end 2000 kvinder flytter årligt på et krisecenter. 40 procent af dem er født i et andet land end Danmark. Oftest  er voldsudøveren en dansk mand. Og kun hver fjerde kvinde politianmelder volden ved eller under indflytningen til krisecentret.

Når vold er hverdag

En rapport fra LOKK (landsorganisationen af kvindekrisecentre) viser desuden, at blandt voldsramte kvinder har:

  • hver tredje været udsat for vold gennem mere end fem år
  • flere end hver tredje oplevet vold dagligt
  • næsten hver fjerde oplevet vold ugentligt
  • 2000 kvinder og 2000 børn i løbet af et år søgt beskyttelse på ét af landets krisecentre

Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget på samtlige 34 krisecentre, der er medlemmer af LOKK. 968 kvinder, der har opholdt sig mere end syv døgn på et krisecenter, har deltaget i undersøgelsen.

© Landsforeningen for Voldsramte Kvinder 2008 | info@voldsramtekvinder.dk | Tlf.: 60 14 01 01