Voldsramte Kvinder - Forsiden

					
					
				

Symptomer i forbindelse med partnervold:


• Angst, uro, frygt og stor følsomhed overfor signaler på optakt til volden.

• Træthed, koncentrationsbesvær og søvnbesvær, stress tilstand.

• Nedtrykthed, depression, skyldfølelse og social tilbagetrækning

• Smerter og spændinger i kroppen, hovedpine, ondt i maven og hukommelsessvigt

• Spiseforstyrrelser

• Tab af selvværd og identitet.

© Landsforeningen for Voldsramte Kvinder 2008 | info@voldsramtekvinder.dk | Tlf.: 60 14 01 01