Voldsramte Kvinder - Forsiden

					
					
				

Former for vold:


Partnervold kan vise sig i form af:

Fysisk vold kan være slag, lussing, skub, spark, kvælningsforsøg, påført smerte med våben og andre genstande, få kast af genstande efter sig. Fysisk vold kan også være at forhindre andre i at få opfyldt fysiske behov så som at sove og spise. For handicappede kan det desuden være at blive nægtet hjælp, medicin og hjælpemidler.


Psykisk vold handler om at kontrollere, isolere og nedgøre andre mennesker dette kan blandt andet ske ved direkte eller indirekte trusler, trussel om vold, isolering og/eller berøvelse af en anden persons frihed, ignorering, skæld ud, kontrol og forhør, ydmygende og krænkende handlinger og ord samt vedvarende nedgørelse af den andens tanker, følelser, opfattelser og personlighed.


Seksuel vold er, når den ene part tvinges til seksuel samvær, uønsket berøring, tvunget og eller smertefuld seksuel samvær, voldtægt, sadistiske seksuelle handlinger.

Påtvunget seksuel aktivitet, mens andre ser på.


Materiel vold er, når den ene får sine ting ødelagt og / eller frataget dem, kontrollere og straffe partneren, ved at forhindre dem adgang til penge og andre nødvendige ting.


Økonomisk vold: økonomisk underdanighed og afhængighed. For eksempel bliver partneren forhindret i at have rådighed over sin egen økonomi eller presses til at underskrive et lån, der gældsætter vedkommende


Latent Vold er når man har oplevet vold og ved at der kan ske igen. Risikoen for ny vold kan styrer partnerens adfærd, selv om der ikke foreligger nogen aktiv trussel. Volden kan således ligge latent i et forhold i mange år. Truslen om vold kan hele tiden være tilstede i relationen. Dette kan være i form af en bevægelse med hånden, øjnene eller, som tilkende- giver en trussel mod partneren, ofte usynligt for eventuelt andre tilstedeværende.


Stalking er en systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane af en anden person. En person, der udøver stalking benævnes en stalker.


Stalking definition: – En konstellation af adfærd og hændelser, der påføres et andet menneske, og som af den udsatte opleves som gentagen, påtrængende og uønsket kontakt og kommunikation. (Mullen, Páthe, Purcell & Stuart, 1999: Study of Stalkers)

© Landsforeningen for Voldsramte Kvinder 2008 | info@voldsramtekvinder.dk | Tlf.: 60 14 01 01