Voldsramte Kvinder - Forsiden

Til Voksne


Alternativ til vold
ATV-Roskilde er et specialiceret tilbud til mænd med volds og aggressionsproblemer over
for partneren www.alternativtilvold.dk

Anonym rådgivning
Anonym rådgivning for kvinder udsat for vold. www.anonym-raadgivning.com

Børn og unge i voldsramte familier
Foreningen arbejder for børn i voldsramte familier. Gennem oplysningskampagner søger foreningen
at støtte børn, der oplever vold inden for hjemmets fire vægge. www.familievold.dk

Børnekonventionen
www.boerneraadet.dk/børnekonventionen

Børns vilkår
Har oprettet et landsdækkende bisidderkorpstil at rådgive og støtte børn. www.boernsvilkar.dk

Center mod menneskehandel
Center mod menneskehandel varetager den sociale dimension i regeringens handlingsplan til
bekæmpelse af menneskehandel. http://www.centermodmenneskehandel.dk

Dansk Kvindesamfund
Dansk Kvindesamfund er en NGO, der kæmper for at sikre, at ligestilling mellem kønnene konstant er på den politiske dagsorden.
www.kvindesamfund.dk

Dialog mod vold
Dialog mod vold et tilbud til digder gerne vil ændre på din måde at reagere på, du lærer at løse problemer og konflikter uden vold. Vi tilbyder behandling både til mænd og kvinder der udøver vold.
www.dialogmodvold.dk

Ditforhold.dk
Slår din kæreste dig? Kan du ringe anonymt døgnet rundt, skrive anonymt til brevkassen, eller skrive på chatten. www.ditforhold.dk

etniskung.dk
Er du ung med etnisk minoritetsbaggrund, og føler du dig kontrolleret, presset og forvirret? www.etninskung.dk

hjerteogsmerte.dk
Når kærlighed gør ondt.
www.hjerteogsmerte.dk

Kvinderådet
Kvinderådet har det formål at koordinere de kvindepolitiske krav og påvirke den kønspolitiske udvikling nationalt og internationalt.
www.kvinderaadet.dk

Kvinfo
KVINFO er et videncenter og forskningsbibliotek.
www.kvinfo.dk

Kvisten
Støttecenter for voksne og unge, der har været udsat for seksuelt misbrug.
www.kvistene.dk

Mary fonden
Mary fondens grundtanke er, at alle har ret til at høre til. Vores formål ar at forebygge og afhjælpe social isolation, fremme tolerance og forståelse for forskellighed og skabe håb.
www.maryfonden.dk

Mødrehjælpen
Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation, de rådgiver og støtter børnefamilier, som har det svært.
www.moedrehjaelpen.dk

nymoedom.dk
Lever du et hemmeligt liv med sex før ægteskabet? Føler du dig presset af familie og traditioner?
www.nymoedom.dk

Ungdommend Røde Kors
Ungdommend Røde Kors hjælper børn og unge med problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold.
www.urk.dk

voldmodkvinder.dk
Er du udsat for voldog har brug for hjælp og rådgivning
www.voldmodkvinder.dk

© Landsforeningen for Voldsramte Kvinder 2008 | info@voldsramtekvinder.dk | Tlf.: 60 14 01 01