Voldsramte Kvinder - Forsiden

Anbefalet litteratur


For at komme videre efter et problematisk forhold og smertefuldt brud kan det være en stor hjælp at få sat ord på tanker og følelser, så man bedre forstår, hvorfor der skete det, der skete. Det er vigtigt at få bearbejdet oplevelserne, forløst følelserne og få indsigt i, hvilke mekanismer i en selv, der var med til at udløse begivenhederne. Vi ønsker med denne litteraturliste at vise vej til nogle kloge bøger, der dels forklarer de psykologiske mønstre hos både ofre og krænkere og kommer med gode råd til selvhjælp.

Heidi Korsgaard: Når kærligheden kammer over (Møntergården)
Fire personer fortæller deres historie om kærlighed, der udviklede sig til et ubehageligt afhængighedsforhold. Forhold præget af alkoholisme, vold o.l. Om baggrunden for det usunde forhold, som oftest har at gøre med kvindens barndom, hvor hun har fået indpodet hjælpersyndromet. Der er også et afsnit om følelserne, der ofte er begrundet i lavt selvværd og frygt for at blive forladt. Med gode råd til, hvordan man kan bryde ødelæggende kærlighedsmønstre og dermed komme ud af dårlige parforhold.

Per I. Hensen; Helle Øbo Petersen: Dialog mod vold
Beskrivelse af Askovgårdens behandlingstilbud for voldelige mænd. Projektleder og pædagog refererer erfaringerne fra kontakten med 120 voldudøvende mænd og tegner et billede af, hvilke mænd der øver vold mod deres partner og formidler viden om behandlingstilbuddets metoder og resultater.

Marianne Pederstrand-Nilsson: Vold i parforhold - den indre verden hos mishandlede kvinder (Gyldendal 1999)
Mange kvinder, der lever i destruktive parforhold, har ofte svært ved at bryde op. De er bundet af en række uløste problemer til manden: skyld, had, aggressivitet. Selv om der findes en række muligheder for hjælp til kvinderne, er der også brug for psykologisk hjælp for at bryde det negative mønster. Det er en velskrevet, lettilgængelig introduktion, som via konkrete eksempler viser, at det kan lade sige gøre ved hjælp af en psykologisk indsats at opnå indre frigørelse. Det er altså ikke nok, at samfundet hjælper med krisecentre, børn og bolig. Der skal ifølge forfatterens erfaring også kobles hjælp til forandring af kvindernes indre liv. Bogen vil være en værdifuld hjælp for både de professionelle og mange frivillige hjælpere, der arbejder med voldsramte kvinder.

C. Lund Andreasen; K. Hansen; K. Kølle: Voldsramt kvinde - et frit valg?
(Den sociale højskole 2002)

Birte Binger Kristiansen: Når filmen knækker - hjælp til voldsramte familier
(Hans Reitzel 1995)

På basis af et toårigt forsøgsprojekt i Mødrehjælpen af 1983 beskrives et kombinationstilbud til voldsramte kvinder og deres familier, i form af et elektronisk overvågningsanlæg og en intensiv såvel individuel som gruppeterapeutisk indsats.

Robin Norwood: Kvinder der elsker for meget - du ønsker og håber, men han forandrer sig ikke! (Borgen 1999)
En psykolog og familierådgiver beskriver, hvorledes uopfyldte følelsesmæssige behov i barndommen skaber ødelæggende kærlighedsmønstre i voksenlivet og anviser gennem cases, hvordan man kan ændre disse følelser.

Melody Beattie: Gør dig fri af andres misbrug (Borgen 2007)
Om medmisbrugerens muligheder for at slippe sin kontrollerende adfærd og få styr på sin egen tilværelse i det svære samliv med alkoholikere og andre med et tvangsmæssigt misbrug.

Janet G. Woititz: Voksne børn af alkoholikere (Borgen 1990)
Analyse af problemer, der følger børn af alkoholikere langt op i voksenlivet, og forslag til, hvordan de som voksne kan arbejde med sig selv, så de ændrer deres livshæmmende adfærd.

Janet G. Woititz: At kæmpe for nærhed - voksne børn af alkoholikere kan lære at indgå i nære forhold (Borgen 2000)
Om baggrunden for voksne børn af alkoholikeres problemer med parforhold og nærhed, med hjælp til at blive bevidst om sine følelser og opbygge mere realistiske forestillinger og reaktioner.

Debbie Ford: Når kærligheden os skiller (Borgen)
Gennem en række anvisninger på selvterapi, fysiske øvelser og meditation beskrives det, hvordan man midt i skilsmissens følelsesmæssige kaos kan finde sin plads i den guddommelige orden. Essensen er at erkende og tilgive både ekspartnerens og egne fejl, således at man styrket kan komme videre. Bogen er ganske vist meget amerikansk, nærmest småhellig i sin tone, men rådene om tilgivelse og at tage ansvar for sin egen del i konflikterne er ganske fornuftige. Overordnet set er bogen konstruktiv i sit budskab og behageligt fri for klynk, så den vil være en god hjælp for mange, der skal bearbejde et brud.

Hanne Hostrup: Kæreste-billeder: parforhold og udvikling (Hans Reitzel 2008)
Ud fra tre karakteristiske måder at være i et parforhold på vises gennem hverdagseksempler, hvordan arbejde med kæresteproblemer kan afklare grundlæggende dilemmaer i personligheden.

John Gray: Mars og Venus i nye forhold - sådan finder du kærligheden igen efter et smerteligt brud eller tabet af din elskede (Borgen 2006)
Denne bog handler om at reparere sig selv efter et parforholds opløsning, hvad enten grunden er dødsfald eller skilsmisse. Der vil altid være smertende sår, der skal heles, også selvom man var den, der tog initiativ til bruddet. Bogen falder i 3 dele: 1. del gennemgår selve helingsprocessen og handler om begge køn, hvor 2. og 3. del handler om at opbygge nye forhold på henholdsvis Mars og Venus. J.G. opererer med 4 helende følelser, der skal gennemleves, før man er helbredt og klar til at åbne sig for et nyt parforhold. Det er vrede, vemod, frygt og sorg. Der tales fint og forståeligt om processerne, og der findes en del øvelser, som man kan udføre.

© Landsforeningen for Voldsramte Kvinder 2008 | info@voldsramtekvinder.dk | Tlf.: 60 14 01 01