Voldsramte Kvinder - Forsiden

Til og om kvinder


Anonym Beretning
Læs Anonyms historie.

Sanne's historie i Fyns Stiftstidende
www.fyens.dk

Landsorganisationen af kvindekrisecentre (LOKK)
www.lokk.dk

Hjælp til kvinder i Danmark
Dansk Røde Kors hjælper også kvinder i Danmark, der har været udsat for voldtægter i krige – eller netop har forladt en voldelig partner.
http://www1.drk.dk

Støtte til voldsramte kvinder
Dansk Røde Kors har et netværk af frivillige tilknyttet Odense Kvinde Krisecenter. Kvinderne på krisecenteret har typisk været udsat for partnervold og har typisk et meget lille eller intet personligt netværk.
http://www.odense.dk

Kolleger skal hjælpe voldsramte kvinde
Arbejdspladsen er ofte et af de sidste heller, voldsramte kvinder har. EU-midler skal hjælpe arbejdspladser til at bryde tabuet og hjælpe de kriseramte kvinder.
http://www.erhvervsbladet.dk

Kolleger skal hjælpe voldsramte kvinde
Arbejdspladsen er ofte et af de sidste heller, voldsramte kvinder har. EU-midler skal hjælpe arbejdspladser til at bryde tabuet og hjælpe de kriseramte kvinder.
http://www.avisen.dk

Servicestyrelsen om vold i nære relationer
Videnscenter om vold mod kvinder (under Velfærdsministeriet).
www.servicestyrelsen.dk

Netværket for voldsramte kvinder
www.netvaerk.org

Center for Voldtægtsofre
www.loftsloret.dk

Voldsramte kvinder med handicap
Formidlingscenter Øst's hjemmeside med omfattende information om vold mod kvinder med handicap.
www.voldoghandicap.dk

Feministisk Selvforsvar
Hjemmeside med oplysninger til kvinder om hvordan man kan forebygge vold og voldtægt.
www.feministiskselvforsvar.dk

Offerrådgivningen
Offerrådgivningen henvender sig til voldsofre samt alle, der udsættes for en forbrydelse lige fra indbrud i hjemmet, tasketyveri, røveri, trusler, vold, voldtægt m.m.
www.offerraadgivning.dk

Kvinderådet
Kvinderådet er Danmarks største kvindeorganisation og er en paraply for kvindeforeninger og andre organisationer, der arbejder for at sikre kvinders rettigheder og indflydelse overalt i samfundet.
www.kvinderaad.dk

KVINFO
KVINFO er et landsdækkende informations-, dokumentations- og kulturcenter, som formidler kvinde- og kønsforskningens resultater til en bredt interesseret offentlighed.
www.kvinfo.dk

Dansk Kvindesamfund
www.kvindesamfund.dk

Kvinder med handicap (KH)
Kvinder med Handicap er en landsforening for kvinder med handicap, som er interesseret i spørgsmål vedrørende kvinde- og handicappolitik nationalt og internationalt.
www.kvindermedhandicap.dk

Tilbudsportalen
Se Tilbudsportalens Danmarkskort med en oversigt over landets krisecentre
www.tilbudsportalen.dk

Minister for Ligestilling / Ligestillingsafdelingen
www.lige.dk

© Landsforeningen for Voldsramte Kvinder 2008 | info@voldsramtekvinder.dk | Tlf.: 60 14 01 01