Voldsramte Kvinder - Forsiden

Til og om børn


Børns Vilkår
Har oprettet et landsdækkende bisidderkorps til at rådgive og støtte børn.
www.bornsvilkar.dk

Børnekonventionen
Børnerådets Børneinfo om Børnekonventionen

Et liv under sengen
En fortælling af Vibeke Bye Jensen

Brian M. vil beskytte børn mod voldelige forældre
Ingen forældremyndighed til voldelige fædre eller mødre - en artikel i Information.

Vold: Angsten for far
En artikel af Af Karianne Bengtsen Blem i Socialpædagogen.

Foreningen for børn i voldsramte familier
Foreningen arbejder for børn i voldsramte familier. Gennem oplysningskampagner søger foreningen at støtte børn, der oplever vold inden for hjemmets fire vægge.
www.familievold.dk

Kvisten
Støttecenter for voksne og unge, der har været udsat for seksuelt misbrug.
www.kvistene.dk

© Landsforeningen for Voldsramte Kvinder 2008 | info@voldsramtekvinder.dk | Tlf.: 60 14 01 01