Voldsramte Kvinder - Forsiden

					
					
				

Andre nyttige foreninger.


LOKK:

På LOKKs hjemmeside finder du blandt andet en liste over samtlige krisecentre i landet. På LOKKs døgnåbne hotline, kan du henvender dig hvis du har været udsat for vold.
telefon: 70 20 30 82.
www.lokk.dk

Foreningen Medusa:

“Medusa – et liv uden vold” er en frivillig forening, hvis formål er at forebygge og afhjælpe partnervold.
www.etlivudenvold.dk

Mødrehjælpen:

Mødrehjælpen er en socialhumanitær organisation, der rådgiver og støtter gravide og børnefamilier i en svær situation.
www.moedrehjaelpen.dk

Børns Vilkår:

Børns Vilkår er en privat, humanitær og politisk uafhængig organisation, der taler og kæmper børnenes sag. Den blandt andet driver Børnetelefonen, som tilbyder anonym rådgivning.
Børnetelefonen: 116 111
www.bornsvilkar.dk

Bryd Tavsheden:

Bryd Tavsheden er en forening baseret på frivilligt arbejde, hvis formål er aktiv forebyggelse af vold i familien og mellem kærester.
www.brydtavsheden.dk

Dansk Stalking Center:

Videns-, rådgivnings- og behandlingscenter åbnet af Dansk Anti-Stalking Forening.
www.danskstalkingcenter.dk

Dialog mod vold:

(Behandlingstilbud til voldsudøveren): Landsdækkende behandlingstilbud til voldsramte familier.
www.dialogmodvold.dk.

Om kærestevold:

Informationshjemmeside om blandt andet kærestevold.
www.ditforhold.dk.

Er du kvinde og hjemløs?

De hjemløses landsorganisation SANDs kvindenetværk for tidligere og nuværende hjemløse kvinder.
www.sandudvalg.dk/side/kvindenetværket

Joan Søstrene:

Kvindepolitisk forening, der blandt andet yder støtte til voldsudsatte kvinder via rådgivning og oplysningsarbejde.
www.joan-soestrene.dk.

Vold mod Kvinder:

Informationsside under Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling.
www.voldmodkvinder.dk

Exitcirklen:

Samtalegrupper for mennesker der er udsat for psykisk vold, social kontrol og religiøs social kontrol.
www.exitcirklen.dk

Vold mod udenlandske kvinder:

Selvstændig landsdækkende rådgivning for voldsudsatte kvinder med udenlandsk baggrund.
www.vold-mod-udenlandske-kvinder.dk

Indvandrer Kvindecentret:

Privat medlemsbaseret forening på Nørrebro, der arbejder for empowerment og inklusion af socialt udsatte etniske minoritetskvinder og deres familier. Tilbyder både rådgivning og netværkscafeer.
www.i-kc.dk
telefon 35396985

Kvinderådgivningen Brunhilde:

Tilbyder gratis rådgivning til kvinder.
www.kvinderaadgivning.dk

© Landsforeningen for Voldsramte Kvinder 2008 | info@voldsramtekvinder.dk | Tlf.: 60 14 01 01